O nama

U našem logopedskom kabinetu vršimo sve usluge dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja u cilju rehabilitacije i postizanja maksimalnih rezultata:27747971_1813997515279361_6454731081884931335_o

-Dijagnostička procena govorno-jezičkih poremećaja
-Stimulacija ranog razvoja dece do 3. godine
-Tretman dece sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju ili nerazvijenim govorom
-Tretman nepravilnog izgovora glasova kod dece
-Savladavanje školskog gradiva, teškoće u savladavanju čitanja, pisanja i računanja
-Mucanje kod dece
-Tretman dece iz pervazivnog spektra i kašnjenje u psihomotornom razvoju